Aktuelt

Hovedfordeling for elektrotavler og tilknytningsskap

Dagens byggenorm krever plassering av felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap. Boligblokker krever etablering av hovedfordeling etter gitte krav etasjefordelere, føringsveier og

Trafomålt tilknytningsskap

Vi anerkjennes for vår produksjon av trafomålt tilknytningsskap, spesielt beregnet for eneboliger, rekkehus, boligblokker og flermannsboliger. Vi har alle muligheter for skreddersy vår produksjon av

Utvendig målerskap/NEK 399

Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap

Utvidet tilknytningsskap

Elskap AS produserer utvidet tilknytningsskap for El-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg. Vi foretrekker Schneider, ABB og

TKS/Målerskap

I vår produksjon finner du TKS / målerskap spesielt beregnet for el-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg