Hopp til innholdet

Aktuelt

Elskap AS Utvidede løsniinger med varmeelement og termostat.

TEK 20

Elskap AS leverer skreddersydde løsninger for det profesjonelle elektrikermarkedet i Norge. I dette bildeeksemplet er løsningen levert i Plug and play utførelse. Kun 4 skruer på veggen, demonter avdekkinger og tre inn kablemne og koble. Enklere kan det ikke bli. Man slipper masse deler utover bakken og stå ute og bygge dette fra bunnen av.

Varmeelement

I dag er det for mange et ønske å kunne følge med på strømforbruket. For å kunne gjøre dette må det benyttes en power up,

Tilknytningsskap

Som elektriker er det ditt ansvar å montere opp et tilknytningsskap (TKS) der  e-verkets tilførsel skal avsluttes på husvegg. Om du kun benytter deg av

Inntaksskap for strøm

Som et resultat at forbruket på strøm øker, blir også inntaket av strøm større. Etterhvert blir det mer press på inntakspunktet, ettersom det er her

Hovedfordeling for elektrotavler og tilknytningsskap

Dagens byggenorm krever plassering av felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap. Boligblokker krever etablering av hovedfordeling etter gitte krav etasjefordelere, føringsveier og

Trafomålt tilknytningsskap

I direktekoblede målerskap er det  ikke tillatt med en større forankobling enn 80A, og det må dermed benyttes strømtrafoer som monteres nedstrøms etter målervernet.  Vi

NEK 399

NEK399 tar for seg hvordan sluttbrukers elanlegg og ekomnett skal knyttes til tilsvarende allment nett. I normen blir det belyst krav til utforming av tilknytningspunkt,

Utvidet tilknytningsskap

Elskap AS produserer utvidet tilknytningsskap for El-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg. Vi foretrekker Schneider, ABB og

Målerskap

Har du blitt valgt ut til å levere elektrikertjenester til et byggeprosjekt? Ved nybygg som eneboliger, hytter, rekkehus og tomannsboliger er det også et krav