Hjem » Arkiver for Post@elskap.com

Post@elskap.com

Hovedfordeling for elektrotavler og tilknytningsskap

Dagens byggenorm krever plassering av felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap. Boligblokker krever etablering av hovedfordeling etter gitte krav etasjefordelere, føringsveier og kabling frem til etasjefordelere og sikringsskap i boligene. Næringsbygg som ikke anvender tilknytningsskap, stiller krav til etablering av hovedfordeling.  Vi… Les mer »Hovedfordeling for elektrotavler og tilknytningsskap

Trafomålt tilknytningsskap

Vi anerkjennes for vår produksjon av trafomålt tilknytningsskap, spesielt beregnet for eneboliger, rekkehus, boligblokker og flermannsboliger. Vi har alle muligheter for skreddersy vår produksjon av tilknytningsskap nøyaktig etter dine behov. Våre trafomålt tilknytningsskap kommer kun med merking for alle nettsystemer, kabelklammer, jordklemmer, merkesett, avdekking og… Les mer »Trafomålt tilknytningsskap

Utvendig målerskap/NEK 399

Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer. Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet. Vi i Elskap AS produserer… Les mer »Utvendig målerskap/NEK 399

Utvidet tilknytningsskap

Elskap AS produserer utvidet tilknytningsskap for El-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg. Vi foretrekker Schneider, ABB og Siemens på større løsninger. Vi er lokalisert på Toten, men har mange fornøyde oppdragsgivere i hele Norge. Ved forsyning av… Les mer »Utvidet tilknytningsskap

TKS/Målerskap

I vår produksjon finner du TKS / målerskap spesielt beregnet for el-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg hvor det er behov for et standardisert tilknytningspunkt for el-anlegg og e-komnett. Vårt hovedfokus som produsent av TKS / målerskap… Les mer »TKS/Målerskap