Hopp til innholdet
Hjem » Arkiver for Post@elskap.com

Post@elskap.com

Hovedfordeling for elektrotavler og tilknytningsskap

Dagens byggenorm krever plassering av felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap. Boligblokker krever etablering av hovedfordeling etter gitte krav etasjefordelere, føringsveier og kabling frem til etasjefordelere og sikringsskap i boligene. Næringsbygg som ikke anvender tilknytningsskap, stiller krav til etablering av hovedfordeling.  Vi… Les mer »Hovedfordeling for elektrotavler og tilknytningsskap

Trafomålt tilknytningsskap

I direktekoblede målerskap er det  ikke tillatt med en større forankobling enn 80A, og det må dermed benyttes strømtrafoer som monteres nedstrøms etter målervernet.  Vi kan skreddersy trafomålte tilknytningsskap  Her i Elskap leverer vi trafomålte tilknytningsskap som kan benyttes for opptil 125A. Om du har… Les mer »Trafomålt tilknytningsskap

NEK 399

NEK399 tar for seg hvordan sluttbrukers elanlegg og ekomnett skal knyttes til tilsvarende allment nett. I normen blir det belyst krav til utforming av tilknytningspunkt, ansvar, plikter til involverte parter og eierforhold. NEK399 sørger for smidig samhandling, forutsigbarhet, samt bruk av standardiserte løsninger. I normen… Les mer »NEK 399

Utvidet tilknytningsskap

Elskap AS produserer utvidet tilknytningsskap for El-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg. Vi foretrekker Schneider, ABB og Siemens på større løsninger. Vi er lokalisert på Toten, men har mange fornøyde oppdragsgivere i hele Norge. Ved forsyning av… Les mer »Utvidet tilknytningsskap

Målerskap

Har du blitt valgt ut til å levere elektrikertjenester til et byggeprosjekt? Ved nybygg som eneboliger, hytter, rekkehus og tomannsboliger er det også et krav om installasjon av målerskap utendørs.  Folk flest har et høyere strømforbruk  Kravet om målerskap har vært i lang tid, men… Les mer »Målerskap