Hopp til innholdet

Inntaksskap for strøm

Som et resultat at forbruket på strøm øker, blir også inntaket av strøm større. Etterhvert blir det mer press på inntakspunktet, ettersom det er her all laststrømmen går. Dette resulterer i at flere må skaffe et inntaksskap som kan håndtere mer strøm på en sikker måte. 

Plass til nødvendig utstyr 

I dag er det flere forbrukere som ønsker å følge med på sitt eget strømforbruk. Du har kanskje tidligere vært med på montering av power ups? Det mange ikke er klar over er at mange av disse elementene ikke tåler mer enn nedtil  5 varmegrader. For at power ups skal kunne bli montert i inntaksskapet er det derfor viktig at det er plass til å montere nødvendige tilleggsutstyr som varmeelement og termostat. 

Større inntaksskap har plass til mer utstyr. For eksempel kan det være plassert måler og inntaks utstyr på den ene siden, og annet modulært utstyr – deriblant sikringsmateriell – på den andre siden. Og med egen dør over hvert felt. 

Krav fra e-verket om nytt inntaksskap 

Faren ved å ikke få på plass et ordentlig inntaksskap er i verste fall brann. I flere eldre bygg der strømmen kommer inn i luftstrekk, og deretter blir mottatt i en inntaksboks (ofte plassert på loftet eller andre utenomliggende steder), er det vanlig at dette ikke blir ettersett. Det kan føre til varmgang eller lysbue i boksen. Skal det bygges inn tre faser istedenfor to, er det krav fra de fleste e-verk om å fjerne det gamle inntaket og sette opp nytt inntaksskap ute og få gravd jordkabel inn til husveggen.