Hopp til innholdet

NEK 399

NEK399 tar for seg hvordan sluttbrukers elanlegg og ekomnett skal knyttes til tilsvarende allment nett. I normen blir det belyst krav til utforming av tilknytningspunkt, ansvar, plikter til involverte parter og eierforhold. NEK399 sørger for smidig samhandling, forutsigbarhet, samt bruk av standardiserte løsninger. I normen finner du også spesifiserte krav til utforming, design og test av tilknytningsskap. Normen gir en forklaring til hvordan disse skal termineres for å sette opp jordingssustemer, vern mot overspenning og tilrettelegging for måling av energiforbruk. 

Eierskap og ansvarsforhold i NEK399

I normen finner du også eierskap og ansavr for de ulike delene på anleggsplassen. Der alle parter har tilnærmet lik tilgang, spesifiserer den plassering av grensesnitt. Når det kommer til enebolig og rekkehus er kravet at det skal settes opp et separat tilknytningsskap for hver bolig. Tilknytningsskapet skal være produsert i ikke-brennbart materiale. I tillegg må det ha tilstrekkelig lufting for å unngå kondens. 

Har du spørsmål om NEK399? Snakk med oss 

Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til referansen i NEK400 til NEK399. Andre har hatt spørsmål rundt rehabilitering av bolig, og hvorvidt det må monteres nytt tilknytningsskap utendørs eller etasjefordelere i boligblokker. Dette krever som regel at det gjøres en totalvurdering av hvert enkelt tilfelle. 

Om du er i tvil om NEK399, er vi i Elskap svært kompetente på forskriften. Vår egen Daglige leder sitter selv i NK -301 og har vært med på å utforme NEK399. Ring oss gjerne på 966 25 535 om du har noen spørsmål