Hopp til innholdet

TEK 20

Den nye byggteknisk forskrift er i ferd med å tre i kraft, hvorav enkelte av de nye endringene i nye TEK20 omhandler ladeklare bygg. 

I TEK20 settes det krav til at alle nye bygg skal legge til rette for Elbillading. Endringene gjelder for etablering av parkeringsplasser der kravene stilles etter pla- og bygningsloven. Det er også krav til ladeklare bygg ved hovedombygging av eksisterende bygg. 

Ved ladeklare bygg skal det benyttes utvidede tilknytningsskap 

I forbindelse med de nye vedtakene i TEK20, vil det også være behov for flere utvidede tilknytningsskap. Ved installasjon av ladeklare bygg, må også elsikkerheten tas hensyn til. For å sikre at ladeklare bygg blir oppført på en forsvarlig måte, skal det benyttes utvidede tilknytningsskap og det anbefales fra NK-301 at man benytter installasjonsmetode A3. Altså at tilknytningsskapet plasseres for eksempel på garasjevegg i nær tilknytning til biloppstillingsplass.

Vi leverer Utvendig målerskap etter NEK 399-2022 for  montering på vegg, nedtil bakkeplan. Braketter som ekstrautstyr dersom skapet skal benyttes til byggestrøm i byggeperioden. 

Prosjektering av leveranser 

Elskap AS leverer disse løsningene i Plug and play utførelse. 

Alle slike leveranser prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. 

Her må vi vite om det er IT eller TN, Størrelse på alle tilsluttede kabler , samt alle belastninger. Skapet vi leverer tilfredsstiller kravene i nye TEK20 samt NEK-399-2022 og kravene fra datatilsynet og har store fordeler i form av at du slipper å tenke på trykktesting for elektriker sin del i de tilfellene man setter opp kurser til varmepumper, elbillader og alle belastninger som man ellers ville lagt ut gjennom fuktsperre i huset.