Hopp til innholdet

Målerskap

Har du blitt valgt ut til å levere elektrikertjenester til et byggeprosjekt? Ved nybygg som eneboliger, hytter, rekkehus og tomannsboliger er det også et krav om installasjon av målerskap utendørs. 

Folk flest har et høyere strømforbruk 

Kravet om målerskap har vært i lang tid, men i løpet av de siste årene har samfunnet blitt mer og mer elektrifisert. Dette betyr også at nordmenn generelt har et høyere strømforbruk og/eller nå i dag bruker vi strømmen på en litt annen måte enn før. Hvorav det før i tiden kanskje bare var snakk om en lyspære her og et varmeelement der, er det i dag enormt mange flere apparater som krever strøm. Som for eksempel El-biler og annet kraftkrevende utstyr.

Med tiden kommer det også stadig flere nymoderne løsninger, som gjør det lettere for forbruker å sjekke strømforbruket sitt. Deriblant finner vi power ups som kobles til strømmåleren. Mange plasserer dette over strømmåleren, noe som i seg selv ikke er hensiktsmessig å gjøre i et standard målerskap. Slike power ups har som regel ikke testet til å tåle mer enn 5 varmegrader på det minste. I et målerskap kan det derimot bli svært kaldere, noe som tilsvarer at det er nødvendig med varmeelement og termostat. Ved å installere et større målerskap, også kalt utviklet tilknytningsskap, er det mulig å tilkoble flere elementer i målerskapet. 

Med et større målerskap kan du blant annet sette inn sikring for elbil lader, lys i  garasje, utelysstyring og mer. 

Tenk over dette ved valg av målerskap 

Vi opplever flere ganger at det er usikkerhet rundt hvilket målerskap som egner seg til enkelte prosjekter. Noen punkter som er viktig å huske på når det kommer til oppsett av målerskap er dette: 

  • Størrelse på oppstrøms sikring hos E-verket. 
  • Selektivitet mellom sikringene
  • Sikring av kabel mot overlast i lastenden og kortslutning i tilførselsenden 

En feil flere gjør er at de ikke sender ut melding til e-verket før etter montering er ferdigstilt. Dette kan derimot by på problemer, og i verste fall føre til at arbeidet må gjøres på nytt som følge av at det har skjedd en feil.