Utvendig målerskap/NEK 399

Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer. Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.

Vi i Elskap AS produserer vår egen serie av utvendig målerskap og NEK399 beregnet for El-netteiere, e-komnetteiere, elektroinstallatører, e-kominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg. På større løsninger foretrekker vi å benytte oss av Schneider, ABB og Siemens.

Vi er lokalisert på Toten, men har fornøyde oppdragsgivere i hele Norge, og som benytter seg av våre utvendige målerskap og NEK 399. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon vedrørende utvendige målerskap / NEK 399.